Zorgmedewerkers werven op basis van talent en interesses op ontdekjetalenten.nl

Wat als het tijdens het sollicitatieproces niet meer draait om diploma’s en cv’s? Wat als we de focus verleggen naar wie mensen echt zijn als individu en waar ze gelukkig van worden? Dat is precies wat ontdekjetalenten.nl, een initiatief van zes zorgorganisaties in Zuid-Oost Brabant, wil bereiken. Daniëlla van Buel, adviseur sociale innovatie bij Lunet, en Celine Zondervan, projectleider en programmamanager HR bij Vitalis, delen het inspirerende verhaal achter deze nieuwe kijk op werving en behoud.

Ontdekjetalenten.nl

Ontstaan vanuit een gedeelde wens

“Het begon met een droom. Een visie om niet alleen te selecteren op basis van harde eisen, maar om te kijken naar de mens achter de sollicitant. Het idee was om de focus te verschuiven naar talenten en interesses, in plaats van te kijken naar beperkingen”, vertelt Daniëlla. Al snel ontstond het initiatief om een platform te creëren. Een plek waar sollicitanten niet werden beoordeeld op hun cv, maar op basis van hun vaardigheden en persoonlijkheid. 

Het platform ontdekjetalenten.nl is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen zorgorganisaties. “Vanuit de regionale samenwerking aanpak arbeidsmarkt tekort (RAAT) werken we samen met veel zorgorganisaties. Dat doen we vanuit de drie pijlers: aantrekken, opleiden en organiseren. We hadden elkaar gevonden in de gezamenlijke wens om talenten te ontdekken én te benutten. We besloten onze krachten te bundelen en vroegen we er nog meer mee wilden doen. De reacties waren enthousiast en zo werd de basis gelegd van ontdekjetalenten.nl”, legt Celine uit. 

Er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar een goed platform dat kandidaten in staat stelt hun talenten te ontdekken en matchen met specifieke beroepsprofielen. “De keuze viel op MyTalentBoard. Op dat platform kunnen sollicitanten eenvoudig hun talenten ontdekken en kijken bij welk beroepsprofiel ze passen. De traditionele selectiecriteria worden hierbij niet gehanteerd. Daarnaast werd SolutionsFactory ingeschakeld voor het bouwen van een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke website. Deze samenwerkingen legden het fundament voor onze vernieuwende aanpak van werven.”

De reis van de kandidaat

De reis van de kandidaat op ontdekjetalenten.nl is anders dan gebruikelijk. In plaats van het indienen van een cv, worden sollicitanten uitgenodigd om hun vaardigheden en interesses te delen. Door middel van de talentscan van MyTalentBoard worden ze gekoppeld aan het profiel dat het beste bij hen past. Dit zorgt voor een persoonlijker en betekenisvoller sollicitatieproces.

“Het mooie aan deze benadering is, dat we de talenten en interesses van de kandidaat écht vooropstellen. We kijken met welk profiel de beste match is en brengen de kandidaat in contact met de organisatie die daar het beste bij past”, legt Celine uit. “Natuurlijk is een kandidaat niet altijd direct inzetbaar. De kandidaat werkt dan samen met de zorgorganisatie een leerpad uit.”

Veelbelovende resultaten

Hoewel ontdekjetalenten.nl nog in de beginfase zit, zijn de resultaten veelbelovend. Zo is er het succesverhaal van de sollicitant die dankzij ontdekjetalenten.nl zijn weg vond naar een carrière in de gehandicaptenzorg. Een mooie illustratie van de potentie van deze nieuwe aanpak. “Deze kandidaat had een hbo-diploma fysiotherapie en vond via ontdekjetalenten.nl een passende baan in de gehandicaptenzorg. Puur op basis van zijn interesses en talenten. Hoe mooi is dat? Natuurlijk liggen er ook uitdagingen, met name op het gebied van zichtbaarheid en acceptatie binnen HR-processen. Maar daar wordt hard aan gewerkt”, benadrukt Daniëlla. 

Doe het gewoon!

Daniëlla en Celine willen zorgorganisaties inspireren die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Ze benadrukken het belang van het starten vanuit het perspectief van de sollicitant én het nemen van kleine, haalbare stappen. “Zoek de samenwerking op met andere zorgorganisaties in de regio. Ga samen aan de slag en ontdek wat het je brengt. Je leert veel van elkaar door het gewoon te doen. Durf die stap te zetten!” 

In een tijd waarin persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk steeds belangrijker worden, biedt ontdekjetalenten.nl een vernieuwende benadering voor zorgorganisaties om talent te ontdekken en te benutten. Door te focussen op de mens achter de sollicitant, kunnen we niet alleen de juiste mensen aantrekken, maar ook een werkomgeving creëren waarin medewerkers werkgeluk vinden. 

Liever even sparren?

Vera denkt graag mee om jouw uitdagingen om te zetten in oplossingen.

Neem contact op