De zorgchallenge: een frisse blik op de toekomst van zorg

In een wereld waarin de zorgvraag snel groeit en de toekomst van zorg & welzijn onder druk staat, wordt innoveren en samenwerken steeds belangrijker. De zorgchallenge, een initiatief van zorgvoorwerkgeluk.nl, is een innovatieve samenwerking tussen zorg, onderwijs en bedrijfsleven waarbij de stem van jongeren centraal staat. Tijdens de challenge komen jongeren met frisse ideeën om de zorgsector toekombestendig en werkgelukkig te maken.

Bezoek ministerie VWS

Waarom de zorgchallenge?

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Terwijl de zorgvraag blijft groeien, blijft het aantal zorgmedewerkers min of meer gelijk. Dit vraagt om creatieve oplossingen en nieuwe manieren van werken. Door jongeren hierbij te betrekken kunnen we de juiste stappen zetten richting een toekomstbestendige zorg.

Tijdens de zorgchallenge staat de vraag ‘Hoe ziet de werkgelukkige jonge zorgmedewerker van de toekomst eruit?’ centraal. Zo’n 20 studenten van het Learning Lab, onderdeel van Driessen Groep, zijn de afgelopen maanden aan de slag gegaan met verschillende deelvragen. De studenten zijn afkomstig van het ROC ter Aa, Fontys en OMO Scholengroep. Ze deden uitgebreid onderzoek, gingen op expeditie naar zorg- en welzijnsorganisaties, bezochten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), lunchten met minister Conny Helder, volgden verschillende workshops en nog veel meer.

Resultaten die inspireren

De zorgchallenge heeft waardevolle inzichten en ideeën opgeleverd. Zowel voor nu als voor in de toekomst. Op dinsdag 27 februari presenteerden de studenten hun adviezen aan de aanwezige zorg- en welzijnsorganisaties: De Zorgboog, LEVgroep, Savant Zorg, Zorgcampus de Peel, Vitalis, UtrechtZorg en Mieke Zorgt.

Jong en grijs, samen wijs
Studenten Sophie Huben en Asmae Harfaoui van het ROC ter Aa, bedachten het initiatief ‘Jong en grijs, samen wijs’. Het idee is om jongeren mee te laten draaien in de ouderenzorg. Dit kan een dag of een week zijn. “Met dit initiatief willen we willen jong en oud samen in verbinding brengen. We hebben de leerlingen Zorg & Welzijn van het Vakcollege Helmond en De Zorgboog zelfs al met elkaar in contact gebracht en zij gaan hiermee aan de slag”, vertelt Sophie. Zij hebben afgesproken dat ze jongeren en ouderen een paar keer per jaar aan elkaar verbinden, om zo van elkaar te kunnen leren.

Een goede werk-privébalans
Studenten Raoul van de Zand en Rick Joppe hebben gekeken naar de balans tussen werk en privé en een goed salaris voor starters in de zorg. Hoe zorgen we ervoor dat zorgmedewerkers aan het eind van de maand meer geld en balans tussen werk en vrije tijd hebben? Ze adviseren zorg- en welzijnsorganisaties om regelmatig in gesprek te gaan met jongeren om te weten hoe ze ervoor staan en wat ze nodig hebben om de werkweek goed door te komen. “Vraag regelmatig hoe het gaat met de jonge zorgmedewerker. Dit kan al heel simpel door te vragen hoe het weekend is geweest. Zo creëer je een band en durven jonge medewerkers ook sneller het gesprek aan te gaan over lastige onderwerpen”, benadrukt Rick.

Ook ontdekten ze dat jonge zorgmedewerkers een hoge werkdruk ervaren doordat zij continu ‘aan’ staan. Ook als ze niet aan het werk zijn, moeten ze vaak bereikbaar zijn voor het geval ze worden opgeroepen. Het is belangrijk dat de werkuren concreet en duidelijk zijn.

“Je krijgt in het weekend soms nog appjes met de vraag of je kunt komen werken. Dan kun je eigenlijk niets meer doen in het weekend. Het zou al veel schelen als jongeren hun telefoon af en toe ook helemaal uit kunnen zetten”, vertelt Raoul.

Innovatieve zorgcampus
Romy van der Linden en Janneke Verheijen onderzochten hoe we zorg en welzijn beter kunnen organiseren om zo de werkdruk in deze sector te verlagen. Zij dromen van een innovatieve zorgcampus met healing environment en samenwerking tussen mens en technologie. “Met drones en robots kunnen we de werkdruk én de kosten in de zorg verlagen, vertelt Romy.” Ze spreken over een ‘mega care plek’ waar wonen, werken en leren samenkomen. Daarnaast adviseren ze om MIP’s (Most Important People) van zorgmedewerkers te maken. “Zorg ervoor dat het hen aan niets ontbreekt, zodat zij hun werk goed kunnen (blijven) doen”, adviseert Janneke.

Inzet van zorgfluencers
Veel mensen hebben een negatief beeld van werken in de zorg. Studenten Moira Schoutissen, Alysha van Leeuwen en Jasper Dietvorst geven aan dat zij dit niet hebben. Dit komt onder andere omdat zij op social media de eerlijke én leuke kant van werken in de zorg zien. “Wij adviseren zorg- en welzijnsorganisaties om aan de hand van influencers, oftewel zorgfluencers, te bouwen aan een positief imago”, aldus Moira. Jongeren zitten veel op social media en voornamelijk TikTok is erg populair. “Met een plan van aanpak kun je TikTok zelfs inzetten als wervingskanaal, voor zorgorganisaties en opleidingen. Dit helpt om jongeren te bereiken”, vertelt Moira. Een mooi voorbeeld hiervan is de Helmondse Broeder Joep op TikTok.

Wat levert het op?

De ideeën en inzichten werden met open armen ontvangen door de zorgorganisaties. Het belang van de stem van jongeren wordt ingezien. “Als je niet investeert in studenten, heb je geen toekomst”, gaf Jeanne Fransen van LEVgroep aan. Ook bij Savant Zorg zien ze in dat investeren in veranderingen echt wat kan opleveren, ook al kost dit tijd. “Vaak wordt het argument gebruikt dat we geen tijd hebben, maar het levert je uiteindelijk zoveel op. Het is een cultuuromslag en dit vraagt wel veel van een organisatie”, geeft Angelique Drabbels van Savant Zorg aan.

De zorgorganisaties tekenden een belofte om met de ideeën aan de slag te gaan. Op deze manier hebben de studenten beweging in gang kunnen zetten. En dat is precies het doel van de zorgchallenge.

Belofte zorgchallenge


Naast de handvatten voor zorgorganisaties heeft de zorgchallenge ook bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Zo zijn ze onder andere beter geworden in samenwerken, presenteren, kritisch en creatief denken en communiceren. Maar bovenal hebben alle studenten meer zelfvertrouwen gekregen. Allemaal belangrijke human skills die hen gaan helpen in hun opleiding én op de plek waar ze straks aan het werk gaan.

“Ik ben uit mijn comfortzone gestapt en heb echt een persoonlijke groei doorgemaakt. Ik heb geleerd hoe ik initiatief moet tonen en op mensen af kan stappen. Daar ben ik heel blij mee en het draagt bij aan mijn leergeluk”, vertelt Alisha, studente ROC ter Aa.

De toekomst

Als we naar de toekomst van zorg kijken, is het belangrijk dat we jongeren blijven betrekken bij de oplossingen. De zorgchallenge is slechts een begin van een reis naar een toekomstbestendige zorgsector. Samen kunnen we bouwen aan een zorgsector die niet alleen effectief en efficiënt is, maar ook mensgericht en werkgelukkig.

Liever even sparren?

Vera denkt graag mee om jouw uitdagingen om te zetten in oplossingen.

Neem contact op