De kracht van regionale samenwerking in de Ik Zorg Shop

In de dynamische wereld van zorg & welzijn is het vinden én behouden van gekwalificeerd personeel een voortdurende uitdaging. Dit vraagt om anders kijken naar mens en werk. In de Ik Zorg Shop, een initiatief van UtrechtZorg, kijken ze niet langer naar cv’s, maar naar skills.

Ik Zorg Shop

Samenwerken aan het arbeidstekort in de regio 

Ik Zorg Shop is een fysieke plek waar werkzoekenden, herintreders, en anderen met een hart voor zorg & welzijn binnen kunnen stappen. Voor meer informatie, inspiratie en een baan. Het is ook een plek waar zorgprofessionals, onderwijsinstellingen, loopbaancoaches, UWV, gemeenten en recruiters van zorg- en welzijnsorganisaties elkaar ontmoeten. Hier werken zij samen aan een creatieve manier van werven, opleiden en aannemen van medewerkers in de zorg. Dit doen ze aan de hand van twee principes: ‘Doorverwijzen i.p.v. afwijzen’ en ‘Niet het cv, maar de persoon staat centraal in het proces’. Dit zorgt ervoor dat de beschikbare capaciteit op de arbeidsmarkt beter wordt benut.  

In 2018 zagen we een duidelijk probleem op de arbeidsmarkt binnen zorg & welzijn,” licht Monique Barten, programmamanager bij UtrechtZorg toe. Er zaten grote gaten tussen de beschikbare capaciteit en datgene wat nodig was. We beseften dat we de markt op een andere manier moesten benaderen om te zorgen voor voldoende medewerkers in de sector zorg & welzijn. Daarnaast was er sprake van een groot verloop. Dat wil je niet. Met behoud moet je dus ook aan de slag.” 

Zo ontstond het idee van de Ik Zorg Shop, waarbij het belang van skillsgericht werven voorop staat. Via drie thema’s (ontdekken, leren en zorgen) komt een werkzoekende bij Ik Zorg Shop binnen. Ze kijken naar wie de kandidaat is en wat hij of zij al van de zorg weet. Vervolgens maken de zorgorganisaties kennis met de kandidaat en kijken ze of er een match is. Hierna volgt een maatwerktraject om de kandidaat klaar te stomen voor de functie die hij of zij gaat uitoefenen.  

“Werven en werken op basis van skills levert natuurlijk belemmeringen op. Soms is een zorgorganisatie heel enthousiast over iemand, maar kan de kandidaat nog niet een volledige invulling geven aan de vacature. Dan gaan we samen met de organisatie kijken hoe de kandidaat toch aan de slag kan. De zorgorganisatie zal hierin ook echt zelf iets moeten doen. Dat kan een stukje opleiding zijn of bijvoorbeeld een aanpassing binnen het team. Het enige wat een kandidaat écht al in huis moet hebben, is een hart voor de zorg.”

Externe hulp

Alle belemmeringen die er worden gezien op het gebied van skillsgericht werven, pakken de betrokken partijen binnen de Ik Zorg Shop samen op. Maar hiervoor wordt ook externe hulp ingeschakeld. 

“Na een tijdje kregen we de behoefte aan een kritische én objectieve blik. Wat zijn de succesfactoren van de shop? Wat kan er beter? Wat biedt het platform op het gebied van samenwerking? Het is fijn als je hiervoor externe hulp kunt inschakelen.”

Ik Zorg Shop schakelde innovatiebedrijf Lüün in om onderzoek te doen naar de regionale samenwerking van de Ik Zorg Shop. Lüün startte al snel met een kwalitatief onderzoek, waarbij 12 betrokken zorg- en welzijnsorganisaties zijn geïnterviewd. 

Samir ter Lüün, directeur Lüün, vertelt: “Al deze organisaties zijn verbonden aan de Ik Zorg Shop. We hebben ons in het onderzoek voornamelijk gericht op het identificeren van succesfactoren en drempels in relatie tot regionale samenwerking binnen de Ik Zorg Shop.” Het onderzoek leverde waardevolle inzichten op, waaronder het belang van samenwerking tussen organisaties op regionaal niveau. Zo worden in de Ik Zorg Shop kandidaten sneller naar elkaar doorverwezen in plaats van afgewezen en worden er verschillende gezamenlijke initiatieven ontplooid. 

Uiteraard liggen er ook nog kansen als het gaat om samenwerking. Onder andere op het gebied van de concreetheid van projecten. Samir: “Het is heel waardevol om samen in te zetten op concrete projecten. Ga bijvoorbeeld samenwerken als het gaat om vakantiekrachten. Zorg ervoor dat je het samen geregeld krijgt.” 

Lüün heeft alle succesfactoren en verbeterpunten in kaart gebracht en doorvertaald naar concrete aanbevelingen. Deze aanbevelingen staan nu op de agenda bij de Ik Zorg Shop. 

Hoe ziet de toekomst eruit? 

Het succes van Ik Zorg Shop blijft groeien, met plannen voor uitbreiding naar nieuwe locaties. Monique kijkt positief naar de toekomst: “Uiteindelijk hopen we dat Ik Zorg Shop hét initiatief wordt in de regio, waar iedereen graag mee samenwerkt. Daarvoor is het ontzettend belangrijk dat we over onze eigen grenzen heen kijken.”

Monique benadrukt het belang van de samenwerking tussen Ik Zorg Shop en Lüün. De samenwerking tussen Ik Zorg Shop en Lüün blijft cruciaal voor verdere ontwikkelingen. “De inbreng van Lüün is erg waardevol. Het helpt ons uit onze tunnelvisie te stappen en nieuwe mogelijkheden te verkennen.” 

Door samen te werken en te focussen op skills, kunnen zorgorganisaties een positieve impact hebben op de toekomst van de zorgsector. Zo creëren we samen een duurzame toekomst voor de zorg. 

Wil jij je aanmelden bij Ik Zorg Shop en samenwerken aan een regionale arbeidsmarkt? Neem dan een kijkje op de website van UtrechtZorg.

Wil je een keer
vrijblijvend sparren?

Vera denkt graag mee om jouw HR-uitdagingen om te zetten in oplossingen.

Neem contact op